Badania laboratoryjne


Laboratorium oferuje usługi w zakresie (patrz lista i odnosniki poniżej):

  • Badania paliw ciekłych: olejów napędowych, olejów opałowych
  • Badania biopaliw ciekłych i biokomponentów: estrów metylowych kwasów tłuszczowych (FAME), olejów napędowych z dodatkiem FAME
  • Badania innych produktów naftowych
  • Oceny efektywności działania dodatków uszlachetniających do paliw ciekłych: olejów napędowych, olejów opałowych
  • Oceny efektywności działania dodatków uszlachetniających do biopaliw ciekłych i biokomponentów: FAME, olejów napędowych z dodatkiem FAME
  • Badania mikrobiologiczne paliw i biopaliw ciekłych, w tym ocenę efektywności działania biocydów

Dysponujemy wysokiej klasy wyposażeniem pomiarowym oraz kadrą badawczą z wieloletnim doświadczeniem w branży naftowej.
Gwarantujemy wysoką jakość wykonywanych badań. Posiadamy wdrożony system zarządzania zgodny z wymaganiami PN-EN ISO IEC 17025:2005. Dla zapewnienia jakości wykonywanych badań potwierdzamy kompetencje personelu oraz poprawność realizowanych metod badań poprzez uczestnictwo w badaniach biegłości oraz badania CRM.
Dążymy konsekwentnie do realizacji nadrzędnego celu, jakim jest sprostanie oczekiwaniom naszych klientów.

Lista oferowanych badań laboratoryjnych poniżej:

 

Pokaż #
Oznaczanie zanieczyszczeń w średnich destylatach naftowych wg PN-EN ISO 12662
Badanie działania korodującego na miedź wg PN-EN ISO 2160
Oznaczanie właściwości antykorozyjnych uszlachetnionych olejów mineralnych i innych płynów naftowych w obecności wody wg PN-ISO 7120 i ASTM D 665
Oznaczanie odporności na utlenianie średnich destylatów naftowych wg PN-EN ISO 12205
Oznaczanie stabilności oksydacyjnej metodą przyspieszonego utleniania wg PN-EN 14112 i PN-EN 15751
Oznaczanie temperatury płynięcia wg PN-ISO 3016, ASTM D 97
Oznaczanie temperatury zablokowania zimnego filtra wg PN-EN 116
Oznaczanie temperatury mętnienia wg PN-ISO 3015, ASTM D 2500
Oznaczanie temperatury zapłonu metodą zamkniętego tygla Pensky’ego Martensa wg PN-EN ISO 2719
Oznaczanie lepkości kinematycznej i obliczanie lepkości dynamicznej wg PN-EN ISO 3104